Výhody protektorovania 
TEL.: 0903 380 550 * 0904 762 706

Výhody protektorovania

V EÚ sa ročne predá 10 miliónov nákladných pneumatík, z toho protektory tvoria až 50%.

Protektorovanie dnes okrem cestnej dopravy je využívané i v leteckej doprave, drvivá väčšina veľkých svetových leteckých spoločností (viac ako 95%) používa na svojich lietadlách protektorované pneumatiky.

Ekonomické prínosy

Náklady na pneumatiky patria k najväčším nákladovým položkám v prevádzkových rozpočtoch dopravných firiem, protektorovaním pneumatík ich možno znížiť až o 40%.

Ekologické prínosy

Protektorovaním sa výrazne predlžuje životnosť plášťa, čo prispieva k znižovaniu spotreby výrobných surovín a znižuje sa množstvo odpadu (staré pneumatiky).

V porovnaní s výrobou novej pneumatiky sa pri protektorovaní ušetrí 70% materiálu a 80% energie.